Who Cares Lavender (5kg)

Who Cares Classic со лесна тежина има исклучителна апсорбирачка моќ и уникатна контрола врз мирисот, односно атрибути кои му ги овозможува глината Attapulgite.

Со арома на лаванда.