Fujitsu Carbon Zink Battery General Purpose

Најекономичната цинк карбонска батерија. Одлична изведба на стандардни секојдневни задачи (часовници, радиаи сл.)