Fujitsu Battery Charger

  • Прекинува со полнење по 8 часа, за да спречи преполнување
  • Открива обратен поларитет
  • Открива присуство на алкална батерија
  • Полни секоја од батериите одвоено
  • Полни различни комбинации на батерии
  • Автоматски калибрира волтажа насекаде во светот
Categories: ,