Fujitsu Alkaline Premium

Максимална издржливост за секој апарат.
10-годишна задршка на енергија со специјален систем против корозија.
Присутни АА2, АА4, ААА2 и AAA4 пакувања.