Fujitsu Alkaline High Power

Одличен перформанс и специјална анти-корозивна технологија.
Совршена батерија за секој апарат.
Присутни АА2, АА4, ААА2 и AAA4 пакувања.